ANA SAYFA

Ankara Hacı Bayram Veli (eski Gazi) Ünv. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Profesörü Avukat Dr. Ahmet Battal ve ekibi, bilhassa Ticaret Hukuku, Marka Hukuku ve Banka Hukuku alanındaki uzmanlığıyla bu büroda hizmet vermektedir.

 

Sizin için neler yapabiliriz?

Uzun yıllar hâkimlik, öğretim üyeliği ve bilirkişilik yapmış olmanın getirdiği tecrübeyle ve Ticaret Hukuku alanındaki uzmanlığımızla;

√ Vekâletinizi üstlenir ve davalarınızı takip ederiz.

√  Geçici veya sürekli danışmanlık hizmeti verebiliriz. Bilhassa bu kapsamda;

•  Devam eden davalarınız için size ve avukatınıza yardımcı olmak üzere riskleri ve tavsiyeleri içeren “yol haritası” hazırlayabiliriz.

• Dava dosyalarınız için HMK. 293 kapsamında “uzman görüşü” hazırlayabiliriz. Bu amaçla ekipler kurabilir ve sektör uzmanları ile işbirliği yapabiliriz.

• İşletmelerin tedarikçilerle, alıcılarla, çalışanlarla, danışmanlarla kuracağı tekil ve tip sözleşmelerin yazılı metinlerini hazırlayabiliriz, mevcutlarını gözden geçirip yenileyebiliriz.

• Yöneticilerin ve çalışanların hukuk ve işletmecilik bilgisini artıracak eğitim süreçlerini yönetebilir, bunlara katılabiliriz.

• İşletmelerin organizasyonunun hukuki boyutlarını inceleyip riskleri ve çözüm yöntemlerini raporlarız.

• Mali tabloların analizi ve risklerin erken teşhisi konusunda mali müşavirlerinizle birlikte çalışıp raporlama yapabiliriz. Bilhassa mali durumun bozulması halinde alınacak tedbirler (iflas, konkordato vd.) konusunda çalışabiliriz.

• Yenilenme, yeni sektörlere açılma, holdingleşme gibi basamaklar öncesinde “oyun kurucu danışmanlığı” hizmeti verebiliriz.

• Aile işletmelerinin yeniden yapılandırılması, ortaklar arası ilişkilerin düzenlenmesi ve kurumsallaşma süreçlerini yönetebiliriz.

• İşini kurumsallaştırmak isteyen işletmeciler için “İşletme Anayasası”nın hazırlanmasına önderlik edebiliriz.

• Yazılım, marka, patent, tasarım gibi uygulamalardan doğan fikrî ve sınai mülkiyet risklerinizi teşhis edip yönetebiliriz. Bilhassa marka seçme, markalaşma ve marka imajı oluşturma hususunda destek olabiliriz.

 

Adımız neden MEKİN?

Türk Dil Kurumu Büyük Sözlüğünde “Vakarlı, temkinli, güç sahibi kimse” anlamına geldiği bildirilen “MEKİN” kelimesi Türk Hukukunun önemli kaynaklarından Mecelle’nin 1792. maddesine göre hakimlerde ve genel olarak hukukçularda bulunması gereken önemli vasıflardan birini ifade etmektedir. Hüküm şu şekildedir: “Hâkim; hakîm (bilgin), fehîm (zeki), müstakîm (doğru), emîn (güvenilir), mekîn (temkinli) ve metîn (dayanıklı) olmalıdır.”*

Adaleti tatbik etmek hususunda hakimin yardımcısı ve mahkemenin aslî unsurlarından olan avukatlar da elbette hakimler gibi mekin olmalıdır.

*Ayrıntılı bilgi için Prof. Dr. Mustafa Avcı’nın Türkiye Adalet Akademisi Dergisi’nde yayınlanmış olan (TAAD, Yıl:7, Sayı:27, Temmuz-2016) “MECELLE’YE GÖRE HÂKİMİN NİTELİKLERİ VE YARGILAMA ETİĞİ” başlıklı makalesine bakılabilir. http://www.taa.gov.tr/yayin/yazar/prof-dr-mustafa-avci/

 

Basında Biz

 

Ticaret Hukuku /Ticari Suçlar/Ticari İşletme Hukuku /Şirketler Hukuku /Kıymetli Evrak Hukuku /Sigorta Hukuku /Taşıma Hukuku /Fikrî Mülkiyet Hukuku /Marka Hukuku /Tasarım Hukuku Patent Hukuku  /Telif Hakları /Banka Hukuku /Bankaların SorumluluğuBankacılık Suçları /Tüketici Hukuku