46 – Kefalet Ehliyeti Yönünden Şahıs ve Sermaye Şirketleri

(LEGAL Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C. 1, S. 2, Yıl 2012)
Anahtar Kelimeler: kefalet ehliyeti, şahıs şirketi sermaye şirketi ayrımı, tek tarafa borç
yükleyen sözleşmeler, yasak işlemler, işletme konusu, bağışlama, ivazsız işlemler