47 – Sermaye Şirketlerinde Hâkim Ortağın Borçtan Sorumluluğu ve
Şirketle Birlikte İfası 

(BTHAE, XXX. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-2016)

Anahtar Kelimeler: birlikte iflas, hakim ortak, hakim ortağın sorumluluğu, hakim
ortağın iflası, iflas kamu düzeni, sermaye şirketlerinin kamu borçlarından sorumluluk,
perdenin kaldırılması teorisi, güvenden doğan sorumluluk