48 – Sermaye Şirketlerinin Gayrimenkul Sermayesi ve Değerlemesi

(Türk Hukuk Araştırmaları Dergisi-TÜHAD, C. 1, S. 1, Yıl 2016, s. 125)

Anahtar Kelimeler: sermayenin korunması ilkesi, değerleme ilkeleri, taşınmaz
sermaye, gayrimenkul sermayenin değerlemesi, ayınlara değer biçme, muvazaalı
değerleme, gerçek değerin tesbiti, Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği