Marka Üzerinde “Yargı kararı” ile Ortaklık Tesisi Mümkün müdür?

(BTHAE XXIV. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-2010)
Anahtar Kelimeler: ortak marka, markanın birlikte kullanılması, markada sahip
tekliği ilkesi ve istisnaları, zorunlu ortak marka, müşterek marka, marka üzerinde
müşterek hak sahipliği