İhtira Unsuru Yönünden Fikrî Hakların İncelenmesi

(Ticaret ve Fikrî Mülkiyet Hukuku Dergisi-TFM, 2015-2)
Anahtar Kelimeler: fikrî mülkiyet haklarında buluş, ihtira beratı, markada buluş
niteliği, özgün marka, özgün tasarım, slogan marka, fikrî hakkın cevheri