ÜLKEMİZDEKİ KAVRAM KARGAŞASINA ÖRNEK
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ – ÜNİVERSİTE VAKIFLARI

GİRİŞ
I. PROBLEM
II. PROBLEMİN SEBEPLERİ:
VAKIF ÜNIVERSITELERI NASIL KURULUYOR?
III. PROBLEMİN SONUÇLARI
IV. PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ