SAĞLIKLI EVLİLİK VE SAĞLIKLI AİLE İÇİN PRENSİPLER

 

Giriş

Akademik hayata intisap ettikten sonra, aile hukuku konuları, hakimlik yıllarında yaşadığım bir olayın da etkisiyle, uzmanlık alanım değilse de özel ilgi alanım oldu:

Bir boşanma davasında çocuğun babasından alınıp anneye verilmesine hükmettim. Kararım babası gibi çocuğu da çok üzdü. Sanki babasını diri diri toprağa gömmüşüm gibi davranan çocuğun hazin hıçkırıkları beni uyandırdı. Zira kızlarını diri diri toprağa gömen bir kavimden dünyaya medeniyet dersi veren bir milleti ortaya çıkaran dinin mensubu olmakla övünen ama aslında övündüğü değerlerden çok uzak düşmüş olan bizler için tam bir şok tedavisi ve bir ibret idi.