TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ  VE TEMELLERİ

1982 Anayasasının 2. maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”