POZİTİF HUKUKTA GİRİŞİMCİLİĞİ ENGELLEYEN VEYA ENGELLEYEBİLECEK NİTELİKLER GÖSTEREN CEZA HÜKÜMLERİ

 

I- Giriş

Bu çalışmada ceza hükmü koyan kanunlarda ve Türk Ceza Kanununda yer alan suç türleri taranarak, girişimciliğin önünde engel oluşturabilecek olan ceza hükümleri ele alınmıştır.

Ceza hükümlerinin girişimcilikle ilgisi iki boyutta görünebilir. Birincisi girişimcileri de ilgilendiren türden bir suç ve ceza kuralının tümüyle gereksiz olması ya da suç sayılması gerekli olan bir fiilin gereğinden ağır ceza ile cezalandırılmış olması halleridir. Bu durumda ya eylemin suç olmaktan çıkarılması ya da ceza türünün hafifleştirilmesi veya miktarının indirilmesi teklif edilecektir. (Bu ihtimale ifrat hali diyebiliriz).