Yeni TTK Karşısında

KOBİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ

  1. GİRİŞ

KOBİ kavramı hem iktisadi ve hem de hukuki yönü olan bir kavramdır. Ancak bu kavramın ortaya çıkış sebebi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sosyal devlet ilkesi doğrultusunda kamu tarafından desteklenmesi ihtiyacıdır. Bu ilkenin devletçe uygulanması isteği, desteği hak edenleri tasnif etmeyi gerektirmiştir.

O halde KOBİ kavramının hukuki yönü, devletin iktisadi hayata müdahale etme ihtiyacından kaynaklanan kural ve ilkelerden oluşmaktadır.