Arabuluculuğa Elverişlilik Yönünden Ticari Davalar ve İlgili Kavramlar

Ankara Barosunca düzenlenen “Ticari Davalarda Dava Şartı Arabuluculuk” Paneli Konuşma metni, Ankara, 2019