BOŞANMA SEBEPLERİ ARAŞTIRMASI

GİRİŞ
T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu her yıl aile ile ilgili çeşitli konularda bilimsel ölçülere uygun araştırmalar yaptırmaktadır. Böylece bu Kurum, kuruluş amacı doğrultusunda, toplumun temel yapı taşı durumundaki ailenin sağlamlığının korunmasına ve eksikliklerden arındırılarak daha iyiye ulaştırılmasına öncülük etmektedir.

1998 yılında Akademik Dayanışma Araştırma ve Geliştirme Vakfı’nca gerçekleştirilmiş olan Boşanma Sebepleri araştırması da bunlardan biridir.

Bu çalışma bir uygulamalı araştırma olarak planlanmış ve üç aşamada gerçekleştirilmiştir.

Birinci aşama ön hazırlık aşamasıdır. Bu aşamada boşanma kavramı, mevcut bilgiler ışığında tanımlanmış, bu tanımdan yola çıkarak bazı hipotezler kurulmuş ve ayrıca bazı çözümler öngörülmüştür.

İkinci aşama alan araştırması aşamasıdır. Bu aşamada boşanma davası açmış ya da bu davaya muhatap olmuş kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Görüşülen kişilerin evliliğinin boşanma davası aşamasına kadar gelmesine yol açan sebepler ile evliliğin sürdürülebilmesine yönelik olarak buldukları çareler araştırılmıştır.

Üçüncü aşama değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada, alan araştırmasında elde edilen bilgiler çeşitli çözümleme yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiş ve hipotezler ile yeni çözüm tekliflerimiz hakkında bir sonuca ulaşılmış olup, bu sonuçlar nihai rapor haline getirilmiş bulunmaktadır.

Raporda önce aile, evlilik ve boşanma gibi temel kavramlar açıklanmıştır.

İkinci bölümde boşanma sebepleri ele alınmış ve alan araştırması sonuçların-dan yola çıkılarak, mevcut tasnifin yerine geçmek üzere, yeni bir sınıflandırma teklif edilmiştir.

Üçüncü bölümde sağlıklı evliliklerin kurulabilmesi ve bu yolla boşanmaların önlenebilmesi amacıyla kullanılabilecek çeşitli çözüm yolları ele alınmıştır.

Dördüncü bölümde alan araştırması ile ilgili bilgiler verilmiş, araştırma sonuçları değerlendirilmiş ve ortaya konulmuş olan hipotezler test edilmiştir.

Boşanma Sebepleri

 

Bilimsel Araştırma Projesi Uygulama Sonuçları
(Nihai Rapor)

Proje Yürütücüsü ve Rapor Müellifi

Prof. Dr. Ahmet Battal

Proje Ekibi:

Danışmanlar:

 • Prof. Dr. Mehmet Ünal
 • Prof. Dr. Rauf Arıkan
 • Prof. Dr. Mahmut Atay
 • Prof. Dr. Bünyamin Duran
 • Prof. Dr. Ruhi Yavuz

Alan Uzmanları:

 • Prof. Dr. Erdal Tercan
 • Doç. Dr. Salih Çelebioğlu

Araştırmacılar:

 • Dr. Nejat Aday
 • Dr. Şevket Ökten
 • Seyithan Turan
 • Yakup Korkmaz
 • Ali Bengi
 • Ömer Ergün
 • Cebrail Alıcı

Sekreter

 • Zübeyir Gök