KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİNİN EŞYASINA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU

ÖZET

Bu makalede, 1926 tarihli Borçlar Kanunumuzda yer alan, konaklama işletmelerinin müşterilerinin malvarlığı zararlarından hukuki sorumluluğu ile ilgili düzenlemeler değerlendirilmiştir.
Vedia sözleşmesi kapsamında ve otelciye tevdi başlığı altında yapılmış olan bu düzenlemelerde, konaklama işletmesine emanet edilen malların kıymetli eşya olup olmamasına göre bir sorumluluk ayrımı yapılmıştır.


Ayrıca, konaklama sözleşmelerinin kendisine özgü yapısına uygun bir biçimde, eşyası zarar gören müşteriye; durumu derhal konaklama işletmesine ihbar etme yükümlülüğü getirilmiştir.
Son olarak konaklama işletmelerini işletenler, müşterilerinin eşyasına gelen zararların yüz liralık kısmından kusursuz da olsalar sorumludurlar. Bu parasal sınır günümüz şartlarında son derece yetersiz kalmıştır ve bir an önce düzeltilmelidir.