TİCARET ŞİRKETLERİNİN İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE ORTAĞIN SAHİBİ OLDUĞU GAYRİMENKULDEKİ KİRACININ TAHLİYESİ İSTENEBİLİR Mİ?

1. GİRİŞ
2. PROBLEMİN ORTAYA KONULMASI
3. UYGULAMANIN VE DOKTRİNİN KONUYA YAKLAŞIMI
4. MEVCUT YAKLAŞIMIN ELEŞTİRİSİ VE ÇÖZÜM TEKLİFİMİZ
5. SONUÇ
BİBLİYOĞRAFİ