KİTAPLAR (10)

• TİCARET HUKUKU

1- TİCARİ İŞLETME HUKUKU

Kolay Hukuk Serisi-9, Gazi Kitabevi, 1.Baskı Ankara-2005
Kolay Hukuk Serisi-9, Gazi Kitabevi, 2.Baskı Ankara-2007

2- ŞİRKETLER HUKUKU

Kolay Hukuk Serisi-10, Gazi Kitabevi, Ankara-2005

3- KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 

Kolay Hukuk Serisi-11, Gazi Kitabevi, Ankara-2005

• BANKA HUKUKU

1- BANKALAR KANUNU ŞERHİ 

(Sorularla Banka Hukuku)
Türkiye Bankalar Birliği Yayını, Ankara-2003 (1. Baskı)
Gazi Kitabevi Yayını, Ankara-2004 (2. Baskı)

2- BANKACILIK KANUNU ŞERHİ

(5411 sayılı Kanun ve Açıklaması)
Seçkin Yayınları, 1. Baskı Ankara -2006
Seçkin Yayınları, 2. Baskı Ankara -2007

3- Bankalarla Karşılaştırmalı Olarak Hukuki Yönden ÖZEL FİNANS KURUMLARI  

(Geliştirilmiş Doktora Tezi)
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (BTHAE) Yayını, Ankara-1999

4- Güven Kuruluşu Nitelendirmesi Işığında BANKALARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU 

(Geliştirilmiş Doktora Tezi)
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (BTHAE) Yayını, Ankara-2001

• GENEL

1- TİCARET LİSELERİ İÇİN HUKUK

(Talim ve Terbiye Kurulu’nun 60 sayılı Kararı ile Lise Ders Kitabıdır)
1. Baskı: TUTİBAY Yayınları, Ankara-1999
2. Baskı: TUTİBAY Yayınları, Ankara-2006

2- HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

1. Baskı Gazi Kitabevi yayını, Ankara-2001
2. Baskı Gazi Kitabevi yayını, Ankara-2003
3. Baskı Gazi Kitabevi yayını, Ankara-2005
4. Baskı Gazi Kitabevi yayını, Ankara-2007
5. Baskı Gazi Kitabevi yayını, Ankara-2008
6. Baskı Gazi Kitabevi yayını, Ankara-2010
7. Baskı Seçkin Yayınları, Ankara-2012
8. Baskı Seçkin Yayınları, Ankara-2014

3- BOŞANMA SEBEPLERİ

(Araştırma Projesi Nihai Raporu)
T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Akademik Dayanışma Araştırma ve Geliştirme Vakfı Ortak Yayını, Ankara-2008

 

 

 

Ticaret Hukuku /Ticari Suçlar/Ticari İşletme Hukuku /Şirketler Hukuku /Kıymetli Evrak Hukuku /Sigorta Hukuku /Taşıma Hukuku /Fikrî Mülkiyet Hukuku /Marka Hukuku /Tasarım Hukuku Patent Hukuku  /Telif Hakları /Banka Hukuku /Bankaların SorumluluğuBankacılık Suçları /Tüketici Hukuku