44 – Hukuki Yolun Yolsuzluğa Alet Edilmesine Örnek: Sorumluluktan Kaçmak İçin Sermaye Şirketi Kurmayı Tercih Etmek

(İGİAD İş Ahlakı Dergisi, C. 4, S. 7, Mayıs 2011, s. 7)
Anahtar Kelimeler: şirket yolsuzluğu, yolsuzluk için şirketleşme, sermaye şirketlerinin
kötüye kullanılması, tüzel kişilik perdesinin kötüye kullanılması, tüzel kişilik perdesinin
kaldırılması, sermaye şirketi, şahıs şirketi ve sermaye şirketi ayrımı, şirket borcundan
sorumluluk, kanuna karşı hile, perdenin kaldırılması teorisi