Kayyum Denetimindeki Anonim Şirketin Yönetimi

 

(Ticaret ve Fikrî Mülkiyet Hukuku Dergisi-TFM, C. 2, Sayı 2016-1, s. 23)
Anahtar Kelimeler: denetim kayyumu, denetici kayyım, iflas erteleme, konkordato,
birlikte yönetim, iflas ertelemede kayyım, sermaye şirketlerinde yetki çatışması