VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ

Prof. Dr. Ahmet Battal

Plan
GİRİŞ

A. KAMU KURUMLARININ İSİMLERİ VE KORUNMASI
1. Kamu kurumlarının isimlerinin genel olarak korunması
2. Kamu tüzel kişilerinin isimlerinin marka olarak tescili ihtimaline karşı korunması
3. Kamu kurumlarının isimlerini marka olarak tescil ettirme hakkına sahip olup olmadığı
B. ÜNİVERSİTELERİN İSİMLERİNİN KORUNMASI
1. Devlet üniversitelerinin ve vakıf üniversitelerinin hukuki statüsü
2. Üniversitelerin isimlerinin korunmasının olağan yolu
C. MARKA KORUMASI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTELERİN İSİMLERİ
1. Genel olarak marka koruması
2. Üniversitelerin isimlerinin ve logolarının taklitlerinin tescil edilmesinin önlenmesi
3. Üniversitelerin isimlerinin ve logolarının marka olarak tescili ve faydaları
SONUÇ

GİRİŞ
Kamu tüzel kişilerinin ve kamu kurumlarının isimlerinin iktisadi alanda söz konusu olabilecek tecavüzlere karşı korunması için marka olarak tescil ettirilmesine ihtiyaç yoktur. Anayasanın 130. maddesinin 1. fıkrasındaki hüküm nedeniyle devlet üniversiteleri “kamu tüzel kişiliği”ne sahiptirler. Dolayısıyla bu kural devlet üniversiteleri için de geçerlidir.

Yine Anayasanın 130. maddesinin 1. ve 2. fıkralarındaki hüküm nedeniyle vakfı üniversiteleri de kamu tüzel kişiliğine sahip sayılmaktadırlar. Ancak vakıf üniversiteleri Anayasanın 130. maddesinin son fıkrası gereğince “mali ve idari konular dışında” devlet eliyle kurulan yüksek öğrenim kurumları gibidir. Bu hüküm nedeniyle mali ve iktisadi konularda statünün ne olacağı tartışmaya muhtaçtır.

Vakıf üniversitesinin kanunla kurulan tüzel kişiliğiyle birlikte ortaya çıkan ekonomik varlığı ve isminin marka niteliği de bu tartışmanın bir parçasıdır.