KATILIM BANKACILIĞINDA KIRMIZI ÇİZGİLER; KALKIYOR MU? KALKMALI MI?

Prof. Dr. Ahmet Battal

İçindekiler
I. GİRİŞ.
II. DEĞERLENDİRMELER
A. SÜRECİN VE PROBLEMİN ORTAYA KONULMASI
B. KIRMIZI ÇİZGİLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER
1. İsim bir kırmızı çizgi midir?
2. Katılım bankalarının felsefesinden kaynaklanan kırmızı çizgiler
3. Çalışma prensiplerindeki kırmızı çizgiler
4. Şubecilik, personel yapısı ve çalışma tarzı farkından doğan kırmızı çizgiler
5. Risk-itimat ilişkisi ve sigorta sistemi konusundaki kırmızı çizgiler
6. Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin kırmızı çizgilere ilişkin görevleri
III. SONUÇ

I. GİRİŞ

Bankacılığın “faizli bankacılık” ve “faizsiz bankacılık” şeklinde tasnifi ve faizsiz bankacılığın hudutları, bilhassa hukuki yönüyle, hem lisansüstü eğitimimiz sırasında master ve doktora tez konusu olarak doğrudan ilgi alanımızda olmuş, hem de sonrasındaki akademik çalışmalarımızda kitap ya da makale yazmak ya da tez yönetmek biçiminde önemli yer tutmuştur.