MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

(Sempozyum bildiri kitabının 141-2007 sayfaları arasında tartışma metinleri ile birlikte yayınlanmıştır)

Prof. Dr. Ahmet Battal

ANLATIM DÜZENİ
I.   GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
II.   ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLME ŞARTLARI…………………………………………………………………………….. 3
A. Zamanaşımı Kavramı ve Temel Felsefesi……………………………………………………………………………………………………. 3
B.  Zamanaşımı Kavramının Mevduat Açısından Sebepleri…………………………………………………………………………….. 5
C.  Zamanaşımına İlişkin Kuralın Nitelikleri……………………………………………………………………………………………………… 6
D.  Mevduatta Zamanaşımına İlişkin Özel Hükmün Gerekçesi…………………………………………………………………………. 8
E.  Yargıtay’ın Konuya Yaklaşımı………………………………………………………………………………………………………………….. 10
F.  Yargıtay’ın Yaklaşımının Gerekçeleri ve Eleştirisi……………………………………………………………………………………… 21
G.  Yargıtay’ın Yaklaşımının Sonuçları…………………………………………………………………………………………………………… 23
H.  Mevduatta Zamanaşımı Düzenlemesine Doktrinin Bakışı ve Eleştirisi……………………………………………………… 29
III.    ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR………………………………………………………………………………………. 31
A.  Zamanaşımına Tabi Varlıklar…………………………………………………………………………………………………………………… 31
B.   Zamanaşımının Başlaması……………………………………………………………………………………………………………………….. 32
C.   Zamanaşımını Kesen İşlemler………………………………………………………………………………………………………………….. 33
IV.    SONUÇ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
EK 1: HUKUKİ DÜZENLEMELER……………………………………………………………………………………………………………………. 35

Faydalanılan Kaynaklar

ÖZET
Önceki bankalar kanunlarında ve yürürlükteki Bankacılık Kanununda, mevduat alacağının 10 yılda zamanaşımına uğrayacağına ve zamanaşımına uğrayan mevduatın ilgili bankanın mülkiyetinde kalmayıp Devlete aktarılacağına ilişkin bir özel hüküm bulunmaktadır. Bu özel hükmün içinde ayrıca zamanaşımına uğrayan mevduatın devri ile ilgili olarak bankalarca yapılması gerekenlere de yer verilmiştir.

Yargıtay yakın tarihli kararlarında bankaların mevduat sahiplerine karşı zaman aşımı def’ini ileri sürebilmeleri için kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalarını bir ön şart olarak kabul etmektedir. Böylece, bankalarla ilgili kamu hukuku nitelikli bir kanunda yer alan ve idari düzen kuralı olarak da nitelendirilebilecek olan bir hüküm, özel hukuk açısından da etki doğuran bir hükme dönüştürülmüş olmaktadır.