SEYAHAT ACENTALARINDAN ALINMAKTA OLAN
TURİSTİK TÜKETİCİYİ KORUYUCU TEMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ
(1618 SAYILI K. M.16)

GIRIŞ
I – TEMEL KURALLAR VE KAVRAMLAR

A – Temel Kurallar
1. Genel Bilgiler
2. Kanuni Hükümler
3.Yönetmelik Hükümleri
4.Sözleşme ve Tip Sözleşme Hükümleri
B – Temel Kavramların Açıklanması
1.Seyahat Acentası ve Acentalık Faaliyeti
2.Turistik Tüketici

II – TEMINATIN AMACI VE YARARLANACAK OLANLAR
A – Teminatın Amacı
B – Teminattan Yararlanacak Olan Kişiler
1.Müşteriler
2. Ulaştırma Müesseseleri
C – Teminattan Yararlanma Şartları
1. Borcun Hiç ya da Gereği Gibi İfa Edilmemiş Olması
2. Bir Sözleşme İlişkisinin Bulunması

III – TEMINATTAN YARARLANILMASI USULÜ
A – Başvuruda Bulunulacak Makam
B – Talep Süresi
C – Talebin Değerlendirilmesi Yöntemi
1. Ön İnceleme
2. Esasa İlişkin İnceleme
3.Teminatın Kullanılmasında Sıra

IV – TEMINATIN KULLANILMIŞ OLMASININ TARAFLAR YÖNÜNDEN SONUCU
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ