SOSYAL DEVLETİN LİBERAL EKONOMİDEKİ ELİ: TMSF NASIL KURULDU? NASIL ALGILANIYOR? NASIL TASARLANMALI?

Doç. Dr. Ahmet Battal
(battal@gazi.edu.tr

İNCELEME PLANI
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………………. 1
I.  TEMEL KAVRAMLAR YÖNÜNDEN İNCELEME……………………………………………………………………….. 2
II.   TASARRUF MEVDUATININ SİGORTALANMASININ YÖNTEMİ…………………………………………………. 3
A.   TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN TARİHÇESİ…………………………………………………… 3
B.   TMSF.NİN GEÇİRDİĞİ AŞAMALARIN İNCELENMESİ………………………………………………………….. 4

  1. Fonun Kurumsal Yapısı ve Yönetimi………………………………………………………………………… 4
  2. Fonun Görevleri…………………………………………………………………………………………………. 4
  3. Fonun Sigorta Kapsamı……………………………………………………………………………………….. 5
  4. Fonun Karşıladığı Riskin Niteliği……………………………………………………………………………… 5
  5. Fonun Mali Gücünün Kaynağı………………………………………………………………………………… 6
  6. Fonun Kamuoyunda Algılanışı………………………………………………………………………………… 7
  7. Değerlendirme………………………………………………………………………………………………….. 8
  1. TMSF SİSTEMİ NASIL OLMALIDIR?……………………………………………………………………………….. 9
  2. TMSF KİM TARAFINDAN YÖNETİLMELİDİR?…………………………………………………………………… 11

A.   Mevcut Yönetim Sisteminin Eleştirisi…………………………………………………………………………. 11
B.   TBB Eliyle Yönetimin Avantajları………………………………………………………………………………. 12
C.   TBB Eliyle Yönetimin Emsali Var mıdır?………………………………………………………………………. 14
D.   Yeni Yönetim Sistemi Teklifimizin Uygulama Aşamaları………………………………………………….. 15

SONUÇ

 

GİRİŞ

Tebliğimizde önce mevduat sigortasına ilişkin mevcut yapıyı ele alacağız. Bu kapsamda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) bankacılık sistemindeki ve devlet idaresindeki yerini tesbit edeceğiz. Ardından sisteme ilişkin değişiklik teklifinde bulunacağız.

Bu amaçla; öncelikle bankacılık sektörüne ilişkin anayasal ilkeleri ele alacağız. Daha sonra, mevcut yapıyı göstermek üzere, tarihi süreçte TMSF.nin kuruluş amacı, yetkileri ve görevleri ile sonradan yapılan kanun değişiklikleri neticesinde TMSF.nin bugün aldığı biçimi inceleyeceğiz.

Ardından Anayasa ve İdare Hukukuna ait makro bir yaklaşımla sistemi değerlendirecek ve hangi tür mevduatın, hangi risklere karşı, nasıl bir sigorta kurumu tarafından sigortalanması gerektiğini belirleyeceğiz. Değişiklik tekliflerimizi desteklemek için ise, özellikle geniş halk kesimlerinin bankacılık sektörüne ilişkin olarak devletten beklentilerine ve TMSF.ye ilişkin algılamalarına dair gözlemlerimizi aktaracağız.