ANAYASA MAHKEMESİNİN
SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANMASI KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMLARI

GİRİŞ

I- ANAYASAL KAVRAM OLARAK SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
II- SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANMASI
III- ANAYASA MAHKEMESİNİN DENETİM GÖREVİ
IV- ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ İNCELENMESİ

1. 1963/53 Sayılı Karar: Avukatlık ücretinin üst sınırının kanunla belirlenmesi sözleşme özgürlüğünü ihlal eder mi?
2. 1965/47 Sayılı Karar: 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun sözleşme özgürlüğünü ihlal etmekte midir?
3. 1968/26 Sayılı Karar: Resmi şekle uyulmadan yapılmış gayrimenkul satım sözleşmesinin geçerliliği kabul edilecekse, bu bir süre şartına bağlanabilir mi?
4. 1970/4 Sayılı Karar: Kamu ihaleleri ile alınan iş için verilecek teminat mektubunun karşıladığı borcun kapsamına, kanunla -geleceğe etkili olarak- başka borçların da ilave edilmesi, sözleşme özgürlüğünü ihlal eder mi?
5. 1970/22 Sayılı Karar: Anayasa Mahkemesinin bir karara gerekçe olarak ortaya koyduğu yorum Yargıtay’ı bağlar mı?
6. 1971/8 Sayılı Karar: Davaya vekalet yetkisinin sadece avukatlık ruhsatı almış olanlara tanınması sözleşme özgürlüğünü ihlal eder mi?
7. 1971/54 Sayılı Karar: Dava vekillerinin sürmekte olan vekaletinin kanunla sona erdirilmesi sözleşme özgürlüğünü ihlal eder mi?
8. 1971/65 Sayılı Karar: Hafta tatilinde çalışma yasağı sözleşme (teşebbüs) özgürlüğünü ihlal eder mi?
9. 1978/41 Sayılı Karar: Bir mesleğin icrası için diploma zorunluluğu sözleşme (teşebbüs) özgürlüğünü ihlal eder mi?
10. 1986/15 Sayılı Karar: Kanun koyucunun “yürümekte olan” sözleşmelere müdahale etmesi, salt bu nedenle sözleşme özgürlüğünün ihlal edilmesi anlamına gelir mi?
11. 1987/19 Sayılı Karar: Devlet, özel hukuk tüzel kişisi kurabilir mi? Hukuki işlem (vakıf kurma) özgürlüğü kanunla sınırlandırılabilir mi?
12. 1990/6 Sayılı Karar: Özel öğretim kurumlarının ücretsiz öğrenci kabul etme zorunluluğu sözleşme özgürlüğünü ihlal eder mi?
13. 1990/26 Sayılı Karar: Anonim şirket toplantı ve karar nisaplarını düzenleyen kanun hükmünün değiştirilmesi sözleşme özgürlüğünü ihlal eder mi?
14. 1994/56 Sayılı Karar: Kira sözleşmelerinin aynı şartlarla yenilenmesi hakkını kaldıran kanun sözleşme özgürlüğünü ihlal eder mi?
15. 1996/18 Sayılı Karar: Kira bedellerinin alt sınırının kanunla tespiti sözleşme özgürlüğünü ihlal eder mi?
16. 1997/7 Sayılı Karar: Yürümekte olan sözleşmelerdeki faiz oranlarına kanunla müdahale edilebilir mi?
17. 1998/2 Sayılı Karar: Ruhsatlı talih oyunu salonu açma özgürlüğünün bir Kanunla tümden kaldırılması teşebbüs özgürlüğünü ihlal eder mi?
18. 1998/18 Sayılı Karar: Kanun koyucunun “yürümekte olan” sözleşmelere müdahale etmesi, salt bu nedenle sözleşme özgürlüğünü ihlal edilmesi anlamına gelir mi?
19. 1998/56 Sayılı Karar: Gazetelerin promosyon dağıtma hakkının sınırlanması sözleşme ve teşebbüs özgürlüğünü ihlal eder mi?

SONUÇ