Toplumsal Talepler Bağlamında Hukuk Fakültelerini Yeniden Düşünmek

(Eğitime Bakış Dergisi, Özal sayı: YÖK ve Üniversite Reformu, Y. 8, S. 23, Nisan, Mayıs, Haziran 2012)
Anahtar kelimeler: hukuk eğitimi, uygulamalı eğitim, hukuk klinikleri, hukuk metodolojisi, çift anadal
uygulaması, anadal-yandal uygulaması)