İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA ENGELLİLERİN HAKLARI

 

Engelli ne demek

Engelli, hedefine giden yolda engeller bulunandır.

Hedefi olmayanın engeli de yoktur.

Hedefi olan ise kendisi dilerse ve Allah da izin verirse her engeli aşar.

Asıl engel anlamanın önündeki engeldir.