KAMU KATILIM BANKALARI

 

ÖZET

Devletin bankacılık piyasasında düzenleyici ve denetleyici rolünden başka bir de aktör olarak rolü vardır. On beş sene önce kamu sermayeli mevduat bankalarının özelleştirilmesi gündemde iken ve bu amaçla halen de yürürlükte olan bir kanun çıkarılmışken, bugün aksine bir süreç başlamıştır. Mevcut mevduat bankaları özelleştirilmediği gibi yanına yenileri eklenmektedir. Bir farkla ki; yeni kurulan kamu sermayeli bankalar, faiz karşılığı mevduat toplayıp kredi veren geleneksel mevduat bankaları değil, kâr ve zarara katılma esasıyla fon toplayan ve faizli nakit kredi dışındaki kredi türleri ile fon kullandıran katılım bankalarıdır. Böylece devlet İslam bankacılığı veya faizsiz bankacılık da denilen katılım bankacılığına girişmiş olmaktadır. Bu yeni uygulamanın ancak uzun soluklu akademik çalışmalarla ve buna bağlı yapısal değişikliklerle çözümlenebilecek türden bazı riskleri ve açmazları vardır.