İŞEVURUK (OPERASYONEL) HUKUK EĞİTİMİ

Giriş

Eğitimde yeni öğrenme metodları üzerinde çalışılmaktadır: Proje tabanlı öğrenme, proje yaparak öğrenme, yaparak öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme, uygulamalı öğrenme … gibi isimlerle anılan öğrenme metodlarının hukuk eğitiminde de kullanılması mümkün ve hatta gereklidir.

Lisans seviyesindeki hukuk eğitimi, teorik bilginin uygulamadaki karşılığını kapsamalı ve bilgiyi öğrenmenin amacını da gösterecek içerikte olmalıdır. Bu eğitim yöntemine “işevuruk (operasyonel) hukuk eğitimi” denilebilir.