HUKUK-AHLAK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜKETİCİ HUKUKU İLE PAZARLAMA AHLAKI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 

ÖZET

Pazarlama kavramı, uzun yıllardan bu yana, akademik çevrelerde bir bilim dalının adı ve konusu olacak kadar önemlidir. Pazarlama ahlakı ise üzerinde gittikçe daha çok çalışılan bir altkavramdır.

Tüketici Hukuku ya da Tüketicinin Korunması Hukuku da Ticari İşletme Hukukunun ve Borçlar Hukukunun bir alt dalı olarak gittikçe önem kazanmaktadır. Bu hukuk dalının temel yaklaşımı, tüketicinin tedarikçi karşısında zayıf taraf olduğu ve korunması gerektiği düşüncesidir ve anayasal bir prensip olan “sosyal devlet” ilkesinden kaynaklanır. Bu düşünce ise tedarikçinin serbest bırakıldığı durumlarda gücünü kötüye kullanabildiği ve dolayısıyla gücün hukukla sınırlanması gerektiği varsayımı üzerine kuruludur.