Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Rejimi

 

GİRİŞ

Yeni Kanunda anonim şirketlerde hukuki sorumluluk ve cezai sorumluluk konuları ayrı bölümler halinde düzenlenmiştir (549 vd. ve 562 vd.).

Ancak bu bölüm hükümleri ve bilhassa 553 vd., sorumluluk rejiminin tesbiti için yeterli değildir.

Zira bilhassa sorumluluğun kıstasları bu bölümde değil, anonim şirkette yönetim kurulunun ele alındığı bölümde (İkinci Kitabın Dördüncü Kısmının 359. maddeden başlayan İkinci Bölümünde) ve “özen ve bağlılık yükümlülüğü” başlıklı maddede (369) düzenlenmiştir.