Güven İlkesi Çerçevesinde Proje Kredilerinde Bankaların Hukuki Sorumlulukları 

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu