BANKACILIK KANUNU ŞERHİ

 

BANKACILIK KANUNU ŞERHİ 

(5411 sayılı Kanun ve Açıklaması) Seçkin Yayınları, Ankara -2006

Önsöz

Elinizdeki eser 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun açıklamasıdır.
Bu alandaki ilk çalışmamız, 4389 sayılı eski Kanunu açıklayan ve birinci baskısı Eylül 2003’te Türkiye Bankalar Birliğince yayınlanan “Bankalar Kanunu Şerhi – Sorularla Banka Hukuku” adlı kitabımızdı.
Kanunun adı ve içeriği hemen hemen tümüyle yenilendiğinden kitabımızı da yenilememiz gerekmiş ve elinizdeki eser ortaya çıkmıştır. Yeni Kanunun hacmi eskisine nazaran oldukça genişlediğinden, kaçınılmaz olarak kitabımızın hacmi de artmıştır.
Yeni kitabımızda, her maddede, açıklama gerektiren kısma bir referans numarası konulmuş ve maddenin devamında uygun başlık altında bu açıklamalara yer verilmiştir. Balıklandırılması mümkün olmayan bazı konular ise dipnotlarda açıklanmıştır.
Kitabımızın üç temel hedefi ve bu hedeflere uygun bazı özellikleri vardır:

Birinci olarak; Banka Hukuku alanındaki uygulamacıların ve akademisyenlerin, kanun koyucunun amacı ile ilgili bir tartışmayı sonuçlandırabilmeleri için Kanunu yorumlama faaliyetine girişmeleri kaçınılmazdır. Kitabımız bir “şerh” olma özelliğine uygun olarak, bu yorumlama faaliyetine yardımcı olmak üzere, Kanunun tümü hakkında sistematik değerlendirmeler içermektedir.
Ancak kitapta doktrin tartışmalarının ayrıntılarına girilmemekte, tartışmalara ve ilgili temel kaynaklara atıfla yetinilmektedir. İlerleyen baskılarda doktrin geliştikçe tartışmaların ayrıntılarına da girilebilir.

İkinci olarak; bankacılık alanında çalışan ve uygulamada karşılaştığı problemlerin doğru çözümünü bulmak için Kanun metninden daha fazlasını bilmek isteyen uzmanların, Kanunun tümünü değerlendiren bilgi kaynaklarına ihtiyaçları vardır. Kitabımız bu bilgilenmeyi sağlamayı da hedeflemektedir.
Ancak kitabın hacmini gereksiz yere artırmamak ve sık değişebilecek kaynaklarla ömrünü kısaltmamak için, ilgili kurumların resmi internet sitelerinde yayınlanmakta olan; gerekçe, yönetmelik ve benzeri alt düzenlemelere kitapta yer verilmemiştir.

Üçüncü olarak; örgün eğitimde Banka Hukuku dersini alan öğrencilerin eğitim materyaline ihtiyaçları vardır. Kitabımız özet bilgileri nedeniyle bu ihtiyacı da gidermeye adaydır.
Özellikle bu grup için gerekli görülmediğinden, kitapta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun bürokratik yapısına ve Fonun tasfiye yöntemine ilişkin Kanun hükümleri ile ilgili olarak ayrıntıya girilmemiş, bankacılık sistemini düzenleyen hükümlerin açıklanması ile yetinilmiştir.
Kitabımızın ilgililere yararlı olması dileğiyle.

Doç. Dr. Ahmet Battal