BANKALAR KANUNU ŞERHİ (Sorularla Banka Hukuku)

İÇİNDEKİLER

Madde 1- Amaç ve kapsam
Madde 2- Tanımlar
Madde 3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Madde 4- Kurum başkanlığı ve hizmet birimleri
Madde 5- Bankalar yeminli murakıpları
Madde 6- Kurum çalışanlarının özlük ve mali hakları, Kurumun bütçesi
Madde 7- Bankaların kuruluşları ve faaliyete geçme esasları
Madde 8- Bankaların ana sözleşme ve ortak değişiklikleri
Madde 9- Bankaların teşkilat ve organları
Madde 10- Mevduata ilişkin hükümler
Madde 11- Genel kredi sınırları, iştiraklere, ortaklara ve mensuplara kredi
Madde 12- İştirakler, emtia ticareti yasağı ve gayrimenkul üzerine işlemler
Madde 13- Hesap ve kayıt düzeni
Madde 14- Denetlemeler sonucunda alınacak tedbirler
Madde 15- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Madde 16- Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasının sonuçları
Madde 17- Şahsi sorumluluk
Madde 18- Bankaların devir, birleşme ve tasfiyesi
Madde 19- Türkiye Bankalar Birliği
Madde 20- Diğer hükümler
Madde 21- İdari suç ve cezalar
Madde 22- Adli suç ve cezalar
Madde 23- Diğer kanunlara aykırılıklar
Madde 24- Kovuşturma usulü ve para cezalarının tahsili
Madde 25- Kaldırılan ve değiştirilen hükümler
Geçici Madde 1.
Geçici Madde 2.
Geçici Madde 3.
Geçici Madde 4.
Madde 26- Yürürlük
Madde 27- Yürütme

 

                                           Devamı İçin TIklayınız