DİJİTAL ÇAĞA DOĞRU YENİDEN TİCARET KANUNU

 

Bu makale Türkiye’deki ticaret hukukunun son kırk beş yılına önemli katkılar yapmış olan degerli akademisyen ve uygulamacı Prof. Dr. Rıza Ayhan’a armağan edilmek amacıyla ve kadirşinas talebelerinin talebi üzerine hazırlanmıştır. Kendisine, Allah’tan, daha nice yıllar boyunca adalete hizmetle geçecek uzun ve verimli bir ömür vermesini diliyoruz.