TEFECİLİK SUÇU BAĞLAMINDA ÖDÜNÇ PARA VERME SÖZLEŞMELERİ

Anahtar kelimeler:  Tüketim ödüncü, faizli ödünç, tefecilik, reel faiz, temerrüt faizi, paranın zaman değeri.