TACİRİN İŞ KANUNUNA TABİ BİR SÖZLEŞMEDEN DOĞAN CEZAİ ŞART BORCUNA TK. 24 (İNDİRİM YASAĞI) UYGULANABİLİR Mİ?
(KARAR İNCELEMESİ)


A. GİRİŞ
B. KARAR
C. KARARIN ÖZETİ
D. HUKUK GENEL KURULUNUN GEREKÇELERİ
F. SONUÇ