49 – Modern Faizsiz Finansman Araçlarından GES ve Teverrukun Fıkhî
Tahlili

(Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri, İSAV Yayınları, İstanbul-2012)

Anahtar Kelimeler: faizsiz bankacılık, katılım bankaları, özel finans kurumları, faizsiz
finansman araçları, teverruk, banka teverruku, GES, gelire endeksli senetler,
muvazaalı satışlar, satıp geri almak, alıp geri satmak, vade farkından gelir elde etmek